Od elektronicznej rzeczywistości nie ma odwrotu. 
Możemy albo to uznać i nauczyć się stosować technologię informacyjną,
albo odwrócić się od niej i... przegrać.  Karol Małolepszy

Każdy kolejny rok pracy i obserwacji zmieniającego się świata utwierdza nas w tym, że jeśli nauczyciel nie spróbuje nowoczesnych metod nauczania, to w przyszłości w ogóle przestanie być potrzebny. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ząbkach chce uczyć i uczy przy pomocy nowych technologii. Trzeba jednak wiedzieć, w jaki sposób je wykorzystać, aby przynosiły pożądane efekty i pozwoliły uniknąć błędów.

Z pewnością nie wolno popaść w przesadę, aby się nie uzależnić. Wiemy jednak na pewno, że wobec powszechnej dostępności do komputerów, samo wyłączenie dziecku domowego sprzętu nie likwiduje ewentualnego problemu uzależnienia.

Poprzez cykl konferencji i warsztatów  chcemy  pobudzić świadomość rodziców, nauczycieli i wychowawców, pokazać, że wprawdzie nowoczesne technologie niosą ze sobą zagrożenia, o których trzeba wiedzieć, to także są niezwykłym dobrodziejstwem, z którego nasza szkoła czerpie w coraz większym zakresie.

Pragniemy pokazywać, że komputer może być wykorzystany jako bardzo dobre narzędzie nauki. Nie musi być jedynie sprzętem do gry, czy zaistnienia w wirtualnych społecznościach. Nie musi być zbędnym „pożeraczem czasu”.

Te przemyślenia stały się przyczynkiem do powstania projektu „Wychowanie w cyberprzestrzeni – szanse i zagrożenia”, a jego twórcami są: 

Karol Małolepszy – Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ząbkach
Anna Saar-Auerbach – Wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ząbkach
Marta Archita – nauczycielka informatyki w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Ząbkach
Jacek Pływaczewski – administrator sieci informatycznej – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ząbkach
Marcin Pawlik – administrator, nauczyciel informatyki – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ząbkach