Link – Program do pobrania 

 


CYBEREDUKACJAElektroniczna Rzeczywistość w Edukacji


VIII Konferencja –  „Wychowanie i edukacja w cyberprzestrzeni szanse i zagrożenia”

PATRONATY: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, OEIiZK Warszawa, Starosta Wołomiński, Burmistrz Miasta Ząbki  

9 lutego 2017  Pałac w Chrzęsnem


Adresaci:

 • Publiczne i niepubliczne placówki oświatowe (dyrektorzy, liderzy informatyzacji, nauczyciele),
 • Samorządy lokalne (starostowie, burmistrzowie, wójtowie, naczelnicy oświaty, informatycy, dyrektorzy CUW), 

WYSTĄPIENIA I PREZENTACJE  godz: 10:00


 1. Przywitanie uczestników – Karol Małolepszy
 2. Zinformatyzowane zarządzanie miastem Ząbki – Robert Perkowski Burmistrz Ząbek
 3. Nowoczesne mechanizmy uczenia się – prof. Antoni Jeżowski Instytut Badań w Oświacie
 4. Microsoft Office 365 – wprowadzenie do lekcji na żywo Tomasz Łukawski SP 3 Ząbki
 5. Nauka programowanie w szkole – Bohumir Soukup Czechy
 6. Platformy Edukacyjne – PG1 Ząbki i OEIiZK Warszawa  

Przerwa kawowa  godz: 11:15

 1. Cyfrowy obieg dokumentów dr Kajetan Wojsyk – Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia
 2. Zarządzanie oświatą – Zintegrowany System Zarządzania
 3. Systemowa Informatyzacja oświaty – zamierzenia MEN i Ministerstwa Cyfryzacji
 4. Fundusze dla oświaty w samorządzie wojewódzkim
 5. Infrastruktura sieciowa na terenie Powiatu Wołomińskiego
 6. Prawa autorskie i majątkowe do materiałów tworzonych przez nauczycieli – dr Alek Tarkowski – Dyrektor Centrum Cyfrowego; Członek radu ds. cyfryzacji
 7. Licencjonowanie oprogramowania Microsoft – Klaudyna Stachoń i Agata Kapica Microsoft
 8. Nowe technologie dla edukacji – Joanna Ircha HUAWEI POLSKA i Bartosz Ratkowski AVMAX;  Agnieszka Post Cortland Sp. zoo

 Lunch godz: 13:00  


WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI godz: 11:30 do 15:00


 1. Nauka programowania w systemie Baltie
 2. Office 365 + tablica interaktywna i ekran dotykowy
 3. Platformy edukacyjne Its learning i Moodle + tablica interaktywna i ekran dotykowy
 4. Drukarki 3D,
 5. Tablice interaktywne, wizualizery, ekrany dotykowe
 6. Tablety Apple w praktyce edukacyjnej
 7. Szkolne sieci WIFI

LOSOWANIE NAGRÓD WŚRÓD OBECNYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI 

Losowanie nagród ufundowanych przez sponsorów i firmy zapewniające obsługę sprzętową konferencji

Zakończenie konferencji


Cele VIII edycji konferencji:

 • Pokazanie powszechnie dostępnych technologii możliwych do zastosowania w edukacji.
 • Pokazanie dzisiejszych oczekiwań środowiska edukacyjnego i zdefiniowanie potrzeb aktualnych, a także przyszłych potencjalnych.
 • Pokazanie powszechnych praktyk oraz pionierskich wdrożeń liderów we wdrażaniu najnowszych technologii w edukacji.
 • Zdiagnozowanie przyczyn problemów i niepowodzeń w informatyzacji oświaty.
 • Wskazanie organizacyjnych rozwiązań systemowych umożliwiających informatyzację oświaty.
 • Omówienie prawnych aspektów dysponowania zasobami elektronicznych materiałów edukacyjnych, tworzonych przez nauczycieli i umieszczanych na platformach edukacyjnych.