Fundacja CYBEREDUKACJA

Oferta

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 • różne formy szkoleń, kursów, seminariów, warsztatów i konferencji oraz wspieranie i pomoc w organizowaniu takich działań,
 •  
 • wspieranie szkół i samorządów lokalnych we wszelkich działaniach informatyzacyjnych, poprzez szkolenia nauczycieli i pracowników administracji publicznej oraz innych osób działających w obszarach podlegających informatyzacji,
 •  
 • doradztwo i wspierane merytoryczne procesów informatyzacyjnych na każdym etapie przygotowania i realizacji,
 •  
 • przeprowadzanie audytów w instytucjach, urzędach, organizacjach i przedsiębiorstwach w celu zdiagnozowania stanu zastanego oraz zdefiniowania potrzeb i oczekiwań,
 •  
 • organizowanie konkursów informatycznych dla uczniów i studentów oraz nauczycieli,
 •  
 • przyznawanie stypendiów uczniom i studentom kształcącym się w kierunkach związanych z informatyką i nowoczesnymi technologiami oraz wprowadzającym nowoczesne technologie do swojego warsztatu,
 •  
 • przyznawanie nagród nauczycielom mającym osiągnięcia w nauczaniu z zastosowaniem technologii informatycznych i nowych metod pracy,
 •  
 • organizowanie komercyjnych targów oraz imprez związanych z informatyzacją i nowoczesnymi technologiami,
 •  
 • tworzenie i publikowanie treści promocyjnych związanych z działalnością statutową w postaciach tradycyjnych i cyfrowych,
 •  
 • prowadzenie informacyjnych punktów i serwisów internetowych.

 

Podaj swój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pomysł?

Szukasz informacji?

Potrzebujesz  wsparcia?

Napisz - na pewno odpowiemy!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że

Fundacja Cyberedukacja nie zbiera danych osobowych w celu tworzenia baz danych w rozumieniu przepisów RODO. Podane w formularzu informacje posłużą wyłącznie do wzajemnej komunikacji w sprawie poruszonej w formularzu.